درباره‌ی فصل دوم کارآگاه حقیقی: «کاسه‌ای روی نیم‌کاسه»