سینمای علمی تخیلی همیشه با موجودات بیگانه‌اش بیاد آورده می‌شود. با فضانوردانی که در فضایی ناشناخته با موجودی غریبه روبرو می‌‌شوند، یا آدم‌های بسیاری که به انتظار فرود سفینه‌ای بیگانه هستند، سفاین غول‌پیکری که بر فراز شهرها سایه افکنده و آدمهای نگران به آسمان خیره شدند. خیر یا شر؟ خوب یا بد؟ دوست داشتنی یا تنفر آمیز؟بیگانه ها چیستند؟ از کجا می‌آیند؟ معنای حضور آنها چیست؟ چرا در هر زمانی در تاریخ سینما چهره و هیبت این موجودات به شدت تغییر می‌کند؟ نیاز ما به موجودات بیگانه به چه دلیل است؟

بیشتر بخوانید