«تارانتینو در تله‌موش» – درباره‌ی «هشت نفرت‌انگیز»