فیلم داستان آفرینش تابلوی معروف‌ راهی به جلجتا اثر پیتر بروئگل نقاش مشهور فلاندری عصر رنسانس است و در عین حال جدال بین واقعیت موجود و اثر آفریده شده.

بیشتر بخوانید