راستش اگر بر فرض در ابتدای هستی ما بودیم و به آغاز جهان هستی نگاه می‌کردیم، حتی کوچکترین شانسی برای دیدن چیزی نداشتیم. حتی اگر برای تریلیون تریلیون سال همان‌طور تماشا می‌کردیم، و اینقدر تحمل می‌کردیم تا کل گیتی و ستارگان داغ دنیا هم سرد بشوند،‌ بازهم تا دیدن جهان راه بسیاری داشتیم. به واقع اگر که فرضا آن موقع بودیم، به قوت قوانین فیزیک، زمانی به درازای ابدیت را در گمراهی و در انتظار دیدن اولین چیز به سر می‌بردیم.
فیزیکدانان اما خودشان را نمی‌بازند و نمی‌گذارند که چنین احتمالات بدیعی، مانع پیشروی‌شان بشود. همین حالا در سرتاسر این سیاره،‌ هزاران نفر در حال جستجو برای مشاهده‌ی نادرترین پدیده‌ی هستی هستند.

بیشتر بخوانید