اختاپوس‌ها… پاهای بسیاری دارند. خیلی هم شل و ول هستند. یعنی اگر از دور به یک اختاپوس‌ نگاه کنید (جدای از این که کلی چندشتان هم می‌شود) صد سال ممکن نیست فکر کنید یکی از مهم‌ترین موجودات عالم زیست‌شناسی هستند(که بحث‌های بسیاری هم بین دانشمندان و تئولوژیست‌ها و فلاسفه‌ی علم و مذهب راه انداخته اند). اختاپوس‌ها برای حد و اندازه و جایگاه زیستی خودشان خیلی موجودات منحصر به فرد و عجیبی هستند. البته برخلاف تصور عموم سررشته ای از فوتبال ندارند و مطلقاً نمی‌توانند نتیجه‌ی بازی آرسنال و وستهم را پیش‌گویی کنند. اما می‌توانند از پوست نارگیل برای محافظت خود استفاده کنند! و پوست شکسته‌ی نارگیل را مثل یک سپر از این سر اقیانوس به آن سر اقیانوس حمل کنند.

بیشتر بخوانید