گذشته از معناهایی مخفی در کوچه پس کوچه‌های تحولات استعارات زبانی، در دنیای واقعی دیوانه کسی بوده که دیو می‌دیده و مجنون هم کسی‌که به ملاقات اجنه رفته و شاید که «سایکوز بودن» روی کاغذ همزمان «دفن کردن مرده» و «بالیدن گیاه» معنی می‌داده، ولی این ارتباط در دنیای واقعی به کلی مردود تلقی شده و اصلا خود روان‌پریش بودن یعنی «قطع ارتباط با چیزی که اکثریت بر واقعی بودنش توافق دارند» و دیوانه و مجنون سامانه‌هایی‌ هستند که «همیشه ورودی صحیح گرفته‌اند ولی پاسخ ناصواب داده‌اند».

بیشتر بخوانید