مثلاً تئوری فیثاغورس قابل اثبات عینی است. یعنی شما یک کاغذ و مداد نیاز دارید تا با رسم شکل و نوشتن چند خط معادله، این نظریه را اثبات کنید. تئوری گاز‌های ایده‌آل کمی پیچیده‌تر است. برای اثباتش شما به دم و دستگاه پیچیده‌تری نیاز دارید. تئوری حرکات نور و سطوح رسانا و نارسای نوری و تئوری‌های عدسی‌ها و آینه‌ها به آسانی قابل اثبات است. در واقع شما در حرکت نور به ترتیبی که در تئوری اپتیک نیوتون آمده شکی ندارید. کسی نمی‌گوید تئوری جاذبه تنها یک تئوری است. چون در ادامه باید شروع کند در مسیر عمودی به سمت بالا حرکت کند. به همین منوال تئوری داروین هم تنها و صرفاً یک تئوری نیست. این تئوری را شواهد واقعی و عینی اثبات می‌کنند. از اثراتش در علم پزشکی استفاده‌ی واقعی می‌شود و زندگی ما در گرو درک صحیح این تئوری است. پس وقتی می‌گوییم تئوری داروین منظورمان نظر شخصی داروین در مورد زندگی برد و آنجلینا نیست. منظورمان محصول دو قرن مطالعه‌ی مشترک زیست‌شناسان از زمان داروین تا کنون است. بنابراین وقتی قوانینی تصویب می‌کنیم که آموزش این نظریه را محدود می‌کنند در واقع داریم بخشی از علم را عقیم می‌کنیم و به پیشرفت آن در کشور خودمان لطمه می‌زنیم.

بیشتر بخوانید