خواننده احیاناً وینستون چرچیل را بیشتر از آن جهت که او نخست‌وزیر انگلستان در دوران جنگ جهانی دوم بوده‌است به جا می‌آورد. لیکن، حتی اگر هم خیال کند که چرچیل نام دیگر چگوارا یا اسم واقعی نیچه است و روی هم رفته هرسه‌تایشان آدم‌های خوبی بوده‌اند هم، چندان چیزی –به غیر از اطلاعات عمومی در حد یک آدم روشنفکر و ترجیحاً بافرهنگ- از دست نداده؛ یا مثلاً دانستن آنکه چرچیل یکی از تأثیرگذارترین سیاستمداران قرن بیستم و هم‌البته تاریخ‌نگار بابصیرت و سخنرانی از نوع مرغوبش بوده، چندان روی زندگی آدم تأثیری ندارد. البته مطالبی که ناآگاهی به‌شان به زیان خواننده خواهد بود، آن‌هایی است که در باب علاقه‌ی چرچیل به علم و تکنولوژی می‌آید.

بیشتر بخوانید