یگانه همیشه هیولاست. هر دیگری‌ای هیولاست حتا اگر خلافش ثابت بشود. مثلاً توی استارشیپ‌تروپرز هاین‌لاین بیگانه‌ها حشره‌اند. روی زمین هم به بچه‌ها با تبلیغات یاد می‌دهند که باید حشره‌ها را بکشند که بعد بروند در فضا و حشره‌های بزرگ‌تر را بکشند. یا در اِندرز گیم هم اتفاقی مشابه می‌افتد. تقریباً همیشه وقتی قرار است بیگانه دشمن باشد، صفاتی که بهش اطلاق می‌شود بد و منفی است. خون می‌خورد یا حشره‌مانند است یا بیش از حد وحشی و بی‌منطق است. مارس اتک، جنگ دنیاها و خیلی فیلم‌های دیگر. البته که این قضیه چیز عجیبی نیست. در روند پروپگاندهای جنگ جهانی دوم، اتفاق مشابهی برای یهودی‌ها از سمت آلمان‌ها می‌افتد. برای ژاپنی‌ها از سمت آمریکایی‌ها. برای ناز‌ی‌ها از سمت قوای متفقین.

بیشتر بخوانید