واعظ با به پایان رسیدن فصل یکش به نظر می‌رسد هنوز راه درازی در پیش دارد. اما در قماری که کرده تا حد زیادی به نظر موفق بوده‌ است. این که چطور مواد خام محصول رسانه‌ی دیگری را گرفته و از آن کاری ارجینال و در خور بیرون بکشی. چیزی که دیگر سریال‌های اقتباسی این روز‌ها از وست‌ورلد گرفته تا مرد بر قلعه‌ی رفیع( اقتباس از رمانی به همین نام نوشته‌ی فیلیپ کی. دیک) به نظر نمی‌رسد چندان در آن موفق بوده باشند. این که در نهایت “واعظ” با همین قوت به مسیر خود ادامه می‌دهد را تنها زمان تعیین خواهد کرد. اما تا همین جا هم فصل اول سریال تصویری می‌سازد که ارزش بیش از یک بار تماشا را دارد.

بیشتر بخوانید