انسان‌ها، برای حق به جانب نمودن رفتارهای یک جانبه‌ی خود، گاه از توجیهاتی چون هوش، تفکر برتر، آگاهی و نیز حق انتخاب استفاده می‌کنند. توجیهاتی که جز ارضای حس برتری‌جویی‌مان، کاربرد دیگری در پهنه‌ی این سیاره ندارد. و البته کم نیستند افرادی که انتخاب طبیعی و روند تکامل را هم به موارد بالا اضافه می‌کنند و انسان‌ها و نیروی مخرب توقف ناپذیرشان را انتخاب طبیعت می‌نامند و به خیال خودشان انسان را شاهکار حیات می‌دانند.

ولی آیا تابحال پیش خود فکر کرده‌اید که شاید موهبت طبیعی هوش، واقعاً آن‌طور که به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی نشده باشد؟

بیشتر بخوانید