خانم کلاه‌به‌سری که در عکس زیر می‌بینید مری شنلی Mary Shanley کارآگاه پلیس نیویورک است. در حال مشایعت دو تا از معروف‌ترین جیب‌برهای نیویورک، جیمز کانتی و جک گرین‌برگ، به دادگاه. عکس سال ۱۹۳۷ گرفته شده یعنی اوج شکوفایی زندگی حرفه‌ای مری. کارآگاهی که دست‌به‌اسلحه‌اش به قدری خوب بود که لقب ددشات مری را بهش داده بودند.

بیشتر بخوانید