و در بهار ۱۵۶۵، ناوگان عثمانی به فرماندهی “مصطفی پاشا”، “تورقات” و “پیاله پاشا”(اسمش دقیقا همین است) از قسطنطنیه به سوی مالت حرکت کرد. ناوگانی که هر جوره حساب کنیم عظیم بود. چیزی حدود ۲۰۰ کشتی و ارتشی ۵۰ تا ۷۰ هزار نفره که ۶ هزار نفرش را پیاده‌نظام ممتاز ینی‌چری تشکیل می‌داد. با توجه به سال محاصره و تعداد کل نیرو‌های ینی‌چری در آن دوره، چیزی حدود نیمی از آن‌ها در نبرد مشارکت داشتند.

بیشتر بخوانید