در دهه ۱۹۵۰ میلادی در جزایر کوشیمای ژاپن برای اولین بار به میمون‌های وحشی ساکن در آنجا سیب‌زمینی‌های شیرین داده شد. دانشمندان این سیب‌زمینی‌ها را بر روی شن‌های ساحل می‌ریختند که مزه‌ی شن برای میمون‌ها چندان مطبوع نبود. میمون ماده‌ای به نام «ایمو» برای اولین بار یاد گرفت که سیب‌زمینی‌ها را در جوی آب فرو کند تا شن‌های بدمزه از آن شسته شوند. ایمو هر سیب‌زمینی را با یک دست در آب فرو می‌کرد و با دست دیگر شن‌ها را از آن جدا می‌زدود.
ظرف دو سال ۹۰ درصد میمون‌های کلنی این رفتار را از ایمو یاد گرفته بودند. یعنی فقط میمون‌های پیرِ کلنی دربرابر این رفتار جدید مقاومت می‌کردند و بچه‌میمون‌های بسیار کوچک نیز شاید هنوز این مهارت را یاد نگرفته بودند.

بیشتر بخوانید