نیکولای کارداشِف، اخترشناسی از اتحاد جماهیر شوروی بود که علاقه داشت وقتش را با جست‌و‌جو به دنبال نشانه‌هایی از تمدن‌های فرابشری در کوآزارهای کرانه‌های کیهان سپری کند. در جریان این جست‌وجو‌ها، کارداشِف به این نتیجه رسید که ممکن است در نقطه‌ای در کیهان، تمدنی کهن وجود داشته باشد. تمدنی آن‌قدر کهن که بشریت در برابرش حتی نوزاد هم به شمار نیاید. تمدنی با گستره‌ای میان‌ستاره‌ای، و سطحی از دانش و تکنولوژی آن‌چنان گسترده و عظیم که…

دقیقاً چقدر گسترده و عظیم؟

بیشتر بخوانید