مرگ چیزی است که فارغ از هر آماده‌سازی‌ای همیشه غافلگیر‌کننده است و هرگز ممکن نیست که یک شخص زنده کاملاً با مفهوم آن کنار بیاید. مردن آنقدر عجیب است که اگر تصویر صورت یک آدم در حال مردن را ببینیم نقشی از نگاه آخرش در ذهنمان حک می‌شود که محال است به این راحتی‌ها پاک بشود.
این طور می‌شود که دیدن مردن کاراکترها روی پرده‌ی جادو هم از همان ابتدایش، افسون مخصوص سینما بود. گاهی به اشک می‌انجامید، گاهی به پرخاش و گاهی فقط تسلیم می‌شدیم. تسلیم مفهوم عمیقی به نام نبودن…

بیشتر بخوانید