این عقاید و باورها به شکل باور و آیینی نظم و سامان می‌گیرند و تازه ثبت هم می‌شوند و از حمایت دولتی هم برخوردار می‌شوند و باورمندانی را دور خود جمع می‌کنند. در سکانس افتتاحیه‌ی فیلم «قاعده‌ی صفر» تری گیلیام ، تیزری در بیلبوردهای شهر آینده‌نگر محل وقوع داستان می‌بینیم که از مردم می‌خواهد به کلیسای بتمن ملحق شوند و شوالیه‌ی تاریکی را به عنوان سرور و نجات دهنده‌شان بپذیرند. با نگاهی به عرفان‌های نوظهور جورواجور اطرافمان درمی‌یابیم شاید با چنین جهانی خیلی فاصله نداشته باشیم. در این مقاله سراغ بعضی از غریب‌ترین مذاهب نوظهور و ساختگی رفته‌ایم که اکثرشان ثبت رسمی شده‌اند و مومنان و معتقدانی هم دارند که بعضا در معتقدات غیرطبیعی‌شان خیلی هم جدی هستند. البته باید اشاره کرد بعضی از این ادیان صرفا پارودی یا شوخی‌هایی هستند که به عنوان حرکتی اعتراضی یا تفریحی به‌ وجود آمده‌اند. از سوی دیگر بعضی‌هاشان مشخصا به هدف چاپیدن مردم ساده‌لوح پی‌ریزی شده‌اند و در برخی دیگر هم حتی خود بانیانشان به دعاوی مذاهبشان ایمان دارند که شاید بتوان خطرناک توصیفشان کرد. خلاصه وضع فعلی جهان طوری است که انگار هرکس از خانه‌ی پدری‌اش قهر می‌کند فوری می‌رود دین و آیینی علم می‌کند ( به هر حال همه جا که ایران نیست که این مدل آدم‌ها بتوانند بروند خواننده بشوند). ولی بین این مذاهب پرشمار، بعضی از نامتجانس‌ترین و در عین حال پر سر و صدا ترین‌هایشان عبارتند از….

بیشتر بخوانید