اما ماجرا به فراداستانی این چنین ختم نمی‌شود، همانطور که پیش تر اشاره شد در طی هفتاد و پنج جلد، گیمن انواع فرم‌های روایی را تجربه می‌کند. دنیای سندمن به مانند خود رویا بی نهایت است. در سفر طولانی سندمن ضمن همراه شدن با ماجراهای ادیسه‌وار مورفیوس شخصیت‌های تاریخی همچون مارکو پولو هم حضور دارند. در جای دگیر خود را در کافه‌ای خواهید یافت که گروهی از قاتلان بالفطره توی فضای صنف‌طوری جمع شده‌اند و دارند برای هم به سیاق طنزِ سیاه از دست‌آوردهای خونینشان نطق می‌کنند برای هم. در کنار آن شخصیت‌های تاریخی آن‌وقت شخصیت‌های اسطوره‌ای نام‌آشنا را هم خواهید دید. جان کنستانتین، هابیل و قابیل، لوسیفر و شخصیت‌هایی از نظام‌های اسطوره‌ای و ادبی دور و نزدیک.

بیشتر بخوانید