داستان سری برمی‌گردد به عصر کهن. این‌که بخواهیم از لحاظ زمانی مشخصش کنیم بی‌فایده است چرا که زمان در جهان دارک سولز با پیدایش آتش نخستین شروع گشت. پس ازلی فرضش می‌کنیم. در این دوره زمانی، جهان گستره‌ای خاکستری بود از سنگ و کوه و دره و صدالبته درختانی عظیم که کنام اژدهایانی ابدی بودند. (برای این‌که یک درخت بتواند در نقش یک واحد مسکونی برای اژدها عمل کند… خب خودتان اندازه‌اش را حدس بزنید.)
اژدهایان مذکور، با چهار بال و دو آرواره و پوستی از فلس‌هایی سنگی و غیرقابل نفوذ، حکمرانان مطلق سطح جهان بودند. پوستشان کم‌و‌بیش ایشان را به هر آسیبی مقاوم می‌گرداند، و زمان هم وجود نداشت. در ضمن یک قطعه کریستال هم داشتند که قدرت ترمیمی لحظه‌ای را به آن‌ها می‌بخشید. به عبارتی آن‌قدر نامیرا بودند که خودشان هم نمی‌دانستند با زندگیشان چه کنند. شاید می‌نشستند کمیک می‌خواندند و گیم می‌زدند و بعضاً یک سریال را تا فصل ۲۰۰ دنبال می‌کردند. و البته که این‌همه خوشی و خرمی بالاخره جایی گلوی آدم (اژدها) را می‌گیرد نه؟

بیشتر بخوانید