۲۰۱۷ هم تمام شد و ما در سفید بدواً به عنوان هوادار ادبیات و رسانه‌های ژانری و گمانه‌زن و ع.ت.ف و هکذا، و ثانیاً به عنوان نویسنده‌ی وب، تصمیم گرفتیم مروری بکنیم بر همه‌ی چیزهایی که در این سال پیدا کردیم و به شما هم پیشنهاد بکنیم که این یافته‌ها را از دست ندهید و چنان‌چه مایل باشید با ما در میان بگذارید که ۲۰۱۷ برای شما چه کشف‌ها و لذت‌هایی به همراه داشت. حتا اگر دوست داشتید می‌توانید از ما بخواهید که در مورد یافته‌های شما هم بنویسیم!

بدون حتا کلمه‌ای اضافه بر این، این شما و این یادداشت‌های ما. به درود ۲۰۱۷ و ممنون به خاطر اکسیژن و امثالهم.

بیشتر بخوانید