اخیرا مشغول تماشای قسمتی از سری جدید و پرسروصدای حسن فتحی، “شهرازد” بودم که یک‌دفعه در دقیقه‌ی نمی‌دانم چندمش، متوقفش کردم و سؤال خاک‌خورده‌ای را از نُه‌توی ذهنم بیرون کشیدم:

ــ وایسا ببینم! چرا همه‌ی مردم کوچه و خیابون دارن شبیه علی اکبر دهخدا حرف می‌زنن؟

سوالی که هنگام تماشای سری خوش‌اقبال دیگر فتحی، “مدار صفر درجه” نیز بارها ذهنم را مشغول خود کرده بود.

بیشتر بخوانید