بله دنیا در حال گرم‌شدن است و این رویه تا حدود زیادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همان‌طور که تا ۲۰۰۰۰ سال پیش شیکاگو، نیویورک و لندن در یخ فرو رفته بودند و حالا اثری از یخ‌هایشان نیست. روزی هم اثری از یخچال‌های قطبی نخواهد بود. ولی چرا ما انسان‌ها دوست داریم که به این روند طبیعی و پیامدهای نابود کننده‌اش سرعت ببخشیم؟

بیشتر بخوانید