تصویر زنان ساحره یکی از ماندگارترین خاطرات جمعی‌ای است که اروپای قرون وسطی ارمغان اذهان بشریت کرده. همان پیرزنان درازدماغ با خال‌های گوشتی که سوار بر جاروهایشان منبع اصلی تمامی شرارت‌هایند و بیشتر قصه‌های پریانیِ حالا هم هنوز در لایه‌های زیرین خود مروج ایده‌ی گناهکاری ایشانند. پس با هم هشت روش اصلی‌ تشخیص ساحره‌ها در قرون وسطی را مرور می‌کنیم که به پشتوانه‌ی همین روش‌ها ده‌هزار زن بی‌گناه در بازه‌ای از قرن چهارده تا هفده به قتل رسیدند.

بیشتر بخوانید