جهان ما به زعم فلاسفه، تاریخ‌نگاران و سیاستمداران بزرگ یک بازی عظیم است. نه چندان متفاوت از وارکرفت. و در این میان قهرمانانی منور دارد که با سلاح‌هایی افسانه ای و اراده‌هایی آهنین در جناح‌های مختلف جهان را به پیش می‌برند.
به زبان تصویر این حکایت زنان و مردانیست که قهرمانند و قاتلانی که قهرمانان ارتشی دیگرند. فارغ از آن که در کدام جبهه جنگیده اند، دوستشان دارید یا خیر. به واقع یک سر و گردن بالاتر می‌ایستند و به پاس عکس‌ها و فیلم‌ها مدل‌های گرافیکی بهتری می‌توان از آن‌ها ساخت. حتا اگر پس از “مرگ” در قربانگاه زنده نشوند. قهرمانان و قاتلانی که همیشه در ذهن، سیال اند.

بیشتر بخوانید