طرفداران ژانر دلایل بسیاری دارند که منتظر بازسازی فیلم تل‌ماسه باشند. مخصوصاً که کتاب فرنک هربرت یکی از مهم‌ترین کلاسیک‌های ژانر علمی‌تخیلی است و اقتباس لینچ از این کتاب به قدری فاجعه‌بار بود که حتا خود لینچ از گذاشتن نامش بر فیلم اکراه داشته است. لینچی که قرار نبود کارگردان فیلم باشد و یودوروفسکی‌ای که به دلایل بسیاری نایل به ساخت تل‌ماسه‌اش نشد. اما حالا به این داستان اپرای فضایی سیاسی/نظامی یک بار دیگر فرصت داده شده که بر پرده‌ی نقره‌ای بیاید و از این رو بار سنگینی هم بر دوش ویلنو خواهد بود که هم خاطره‌ی بد و مزه‌ی تلخ فیلم لینچ را بشوید و هم از انتظاراتی که از یودوروفسکی می‌رفت فراتر برود. البته که رقابت با فیلمی که هرگز ساخته نشد سخت است.

بیشتر بخوانید