اگر بخواهیم صادقانه نگاه کنیم می‌بینیم که این تصوری غالب در بیشتر جوامع بشری است. از فیلم‌های هالیوودی مثل West Side Story گرفته تا شعر حافظ، تمثالی که از عشق نمایش داده می‌شود کاتارسیستی است. برخلاف تصور عمومی این الگویی مختصاً غربی یا شرقی نیست. شدت و ضعف دارد اما وقتی به اطرافمان نگاه کنیم جز این نیست که بیشتر انسان‌ها همین تصور را در مورد عشق دارند و عجیب این که این نوع از عشق را شادی‌آور می‌بینند و محور زندگی‌شان تصورش می‌کنند. حتا اگر در کنه وجودش این نوع از عشق مخرب و ویرانگر و مرگ‌خواهانه باشد و بیشتر به وسواسی ذهنی شبیه باشد. حتا اگر صادق‌تر هم باشیم می‌توانیم زمانی را به یاد بیاوریم که هر یک از ما چنین رویکردی به عشق داشته است.

بیشتر بخوانید