برای بعضی ها جمله‌ی دل‌انگیزیست برای پرت شدن به وسط یک بحث. چه اینکه در فرم به کار رفته، استفاده از هر نامی به جای نولان همچنان نتیجه‌ی یکسانی دارد. گفتاری متعلق به هواداری از نوع یک جانبه‌ و آسیب‌رسان. پس باید پرسید «آیا می‌شود بدون اینچنین آسیب‌هایی در مورد چیزهایی که دوست داریم بحث‌ کنیم؟». البته مبرهن است که در ابتدا باید آسیب‌های یکجانبه‌نگری و طرفداری بی‌منطق و بی‌چون‌وچرا را بشناسیم، و در نهایت قواعدی وجود دارند که رعایت آن‌ها برای تبدیل شدن به یک هوادار خوب الزامی خواهد بود. اما چطور یک هوادارا خوب باشیم؟ اصلا هوادار خوب چه کسی است؟ شاید بشود نام دیگری هم رویش گذاشت. مثلاً یک «بحث‌کننده‌ی خوب»؟ کسی که حتی شاید در بحث، الزاما طرفدار نیست. می‌تواند مخالف هم نباشد و صرفا، تنها یک مکتشف در موضوع پیشرو؟

بیشتر بخوانید