آیا تکنولوژی ما را تغییر داده؟ اندیشه‌ی ما، احساسات ما و رویاهای ما چه فرقی با نیاکانمان دارند؟

آیا این حجم وسیع اطلاعات پخش شده در وب و فناوری‌های پویای دیگر اثری بر تجربه‌های زیستی ما گذاشته‌اند؟

پاسخ به این سوالات سخت است، خصوصاً وقتی بیاندیشیم که آیا این دگرگونی حافظه‌ی ما، تمرکز ما و حتی خوابیدن ما به نفعمان بوده یا خیر؟

بیشتر بخوانید