ایرانیان از دیرباز به جنگاوری و ابتکارات نظامی‌شان مشهور بودند و شاید کمتر دوره‌ای در تاریخ بوده باشد که نیروهای نظامی ایران از شهرتی خاص و عالمگیر در آن برخوردار نباشند. یکی از مهمترین جلوه‌های مردانگی ایرانیان در تاریخ نبرد، سواره نظام زره پوشی بود که در چند دوره‌ی مهم ایران را از گزند دشمنان نگه‌داری کرد. سوار زره‌پوشی که در جنگ شرق با غرب طلوع کرد و اینقدر درخشید و خصم‌ها را به زیر سم ستورانش گرفت که نهایتا هم در تقلیدی مو به مو به قالب شوالیه‌های افسانه‌ای به فرهنگ اروپا راه پیدا کند.

بیشتر بخوانید