هری هریسون بیست و ششمین گرندمستر علمی‌تخیلی و فانتزی‌نویسان آمریکا در توصیف آلفرد بستر اینطور می‌نویسد: «آدم‌های خیلی کمی بودند که علمی‌تخیلی مدرن را اینطور که هست در شکل دادن به چارچوبش نقش داشتند. و آلفرد بستر قطعاً یکی از این آدم‌ها بود.»
بستر مهم‌ترین نویسنده‌ی علمی‌تخیلی دوران خودش است. او دقیقاً وقتی شروع کرد به نوشتن که جنگ جهانی دوم آغاز شده بود و بخش اعظم کارش به دوره‌ی طلایی علمی‌تخیلی معطوف می‌شد. در پردازش ایده و شخصیت و پلات‌هایش ولی کمترین شباهتی به علمی‌تخیلی دوران طلایی نداشت که به قول ویلیام گیبسون(خالق ادبیات سایبرپانک) همچون بازی کامپیوتری نسل قدیم، خالی از جزئیات و نخ‌نماست. در عوض می‌توان گفت آلفرد بستر و به قول هریسون آن تعداد معدود نویسنده‌ی دیگر بودند که پایه‌گذار موج نوی علمی‌تخیلی شدند که بعده‌ها به ادبیات پانک ختم شد. او را به خصوص به خاطر اقتباس چشمگیرش از کنت مونت کریستو به نام Stars My destination می‌شناسند.
داستانی که در ادامه می‌خوانید نماینده‌ی ادبیات دوران طلایی است ولی با چاشنی لحن منحصربه‌فرد بستر.

بیشتر بخوانید