تصور شما درباره‌ی زمان چیست؟ آیا «اکنون» را واقعی‌تر از «گذشته» و «آینده» می‌دانید؟

آیا معتقدید گذشته‌ها گذشته و آنچه قبلاً بوده دیگر در واقع وجود ندارد؟ آیا معتقدید آنچه در آینده خواهد بود هنوز به وجود نیامده است؟ در این صورت لازم است در اعتقادات خود تجدید نظر کنید چون از انیشتین نقل شده که:

مردمانی همچون ما که به فیزیک باور آورده‌اند، تمایزی بین گذشته و حال و آینده نمی‌بینند زیرا که زمان چیزی نیست به جز توهمی مزمن و لجوجانه‌.

بیشتر بخوانید