ما الان در سال ۲۰۱۷ هستیم و فقط گفتن این جمله که «اینترنت عظیم است و بی‌کرانه» کافی نیست. نمی‌شود انتظار داشت که فیلم دقیقاً بر محور همین جمله به پیش برود و این جمله همان تأثیری را بگذارد که ۲۲ سال پیش داشت، وقتی از زبان موتوکو کوساناگی انیمه بیان می‌شد. بله واقعیت این است که بیست و دو سال پیش اینترنت آن دنیای شگفت‌انگیز نو بود و آن سرحداتی که بی‌انتها به نظر می‌رسید. الان مفهومی آشناست. حدودش مشخص است. اسمارت‌فون‌های ما به دست‌هایمان چسبیده و ما تمام مدت به شبکه وصل هستیم. برای ما نت دیگر نه عظیم است و نه بی‌کرانه.

پس توی این جهان، روح موتوکو کوساناگی باید کجا پوسته‌اش را پیدا کند؟ وقتی در جست‌وجوی پوسته‌ای برای یک روح هستیم، شاید همین ادیسه‌ی یافتن هویت بهترین و تنها انتخاب ما باشد.

بیشتر بخوانید