درآمد بدون شک از مهمترین عوامل تاثیرگذار برای انتخاب هر یک از روش‌های زندگیست. هیچ کس گرسنگی و سرکوفت را دوست ندارد ولی از طرف دیگر هم علاقه را داریم که وجه دیگر ماجراست و به طرز عجیبی معکوسِ درآمد عمل می‌کند. بسیار هستند کسانی که معتقدند نویسنده‌ی خوبی هستند. از یک متن عاطفی ساده که برای معشوقشان نوشته‌اند گرفته یا یک متن ادبی متکلف و یا حتی مقاله‌ای که در راستای تخصص‌های شغلی و علمی‌شان تحریر کرده‌اند، همه این اعتماد به نفس را به ایشان می‌دهد که خویشتن را برازنده‌ی هر لقب میرزاداری بدانند و نویسنده‌مآبی پیشه کنند. حتی با وجود این که شکی وجود ندارد که این‌جا (کشور ایران) اوضاع نویسنده‌ها و ناشرها از صاحبین تمامی صنایع بدتر است و انتخاب این حرفه یک خودکشی قطعی حرفه‌ای و اجتماعی محسوب می‌شود. اما باقی دنیا چطور؟شغل نویسندگی ، درست یا غلط؟!

بیشتر بخوانید