برای پروفسور تالکین، استاد بازنشسته‌ی لغت‌شناسی آکسفورد و مردی که به ریزبینی در جزئیات عادت کرده است، حتا ریزترین نکات داستان خودش هم باید مشخص شده باشند. او همچون شکارگری خبره در نخجیرگاهی که بدان تسلط تمام دارد به پیش می‌تازد. الف‌هایش زبان بی‌نقص خود را دارند. بر جادوی جادوگرانش نظامی واحد حکم فرماست. هابیت‌های تالکین که از تمام موجودات پرداخته‌ی ذهنش محبوب‌ترند، موجوداتی معمولی اند عاشق غذا و مهمان‌نواز و دست‌و‌دل‌باز.

بیشتر بخوانید