داستان کشور سطحستان یا پختستان را برای اولین‌بار در کتاب‌های میچیو کاکو فیزیک‌دان مشهور دیدم. در همان اولین‌بار که فضای پختستان را تصور کردم میان پیچ و تاب‌های عجایب این داستان گره خوردم و افسار خیال از دستم رهانیده شد. حتی امروزِ امروز هم وقتی که دانشمندی ناچار به توضیحی درباره ی ابعاد بالاترند باز این قصه بهترین مقدمه ی ماجرا خواهد بود که مردمی را در نظر بگیرید که در دنیایی به پَختی یک صفحه‌ی کاغذ زندگی می‌کنند. حتی آسیموف هم برای توصیف ابعاد بالا این داستان را توصیه کرده ولی ارزش این داستان خیلی بیشتر از یک داستان علمی صرف است. داستانی که همزمان با مطرح کردن نگرشی جدید، مدام به محیط سنگین انگلستان ویکتوریایی هم کنایه می‌زند.

بیشتر بخوانید