آنشو آگاروال معلمیست در یک روستای دور افتاده در اوتاراکند، روزی که او برای دانش آموزان مدرسه، فیلم هری پاتر را پخش می‌کند، بچه‌ها با اشتیاق در مورد پرواز کردن و کوئیدیچ صحبت می‌کنند. آنشو که عکاسی هم می‌کند به فکر انجام یک پروژه عکاسی می‌افتد و درباره‌ی آن با دانش‌آموزانش صحبت می‌کند. زمانی که بچه‌ها نتیجه‌ی کارشان را دیدند واقعا شگفت‌زده شده بودند.

بیشتر بخوانید