دلال حراجی‌ای که در کار خودش استاد است وارد روابط پیچیده‌ای با یکی از مشتری‌هایش می‌شود …

بیشتر بخوانید