اکتای براهنی هر چه قدر در انتخاب رمان «جنایت و مکافات» به منظور اقتباس برای فیلم یکمش (که هیچکاک هم‌واره آرزویش را داشت اما از آن می‌ترسید و هیچ‌وقت هم انجامش نداد) جسور و جاه‌طلب است، در ساخت و پرداخت آن محتاطانه عمل می‌کند تا «پل خواب» به عنوان فیلم یکم، نیم‌قدمی پاورچین اما رو به جلو و دوراندیشانه از آب در بیاید. فیلم با آگاهی از محدودیت‌های سینما، هوش‌یارانه وارد بازی‌ از پیش‌باخته با رمان برای پرداختن به کش‌مکش‌های درونی‌ و ذهنی‌ شخصیت یکمش نمی‌شود و با وانهادنش به اعتیاد به شیشه، آن را چندین بار در گوشه و کنار سکانس‌ها و هر بار به بهانه‌ای و یک بار نیز به صورت متمرکز در یک سکانس به نمایش می‌گذارد و در این راه هم‌واره از آینه کمک می‌گیرد.

بیشتر بخوانید