توقع غالب اصولاً و عموماً بر این است که معنای متبادر از کلمه‌ای مثل جذاب، اشاره به  قد رعنای یار و گیسبوی تابدار و خال نگار و کهذا داشته باشد و نه موضوعی خشن مثل قاتلین سریالی؛ ولی اصولاً جذابیت به عقیده‌ی نگارنده امری نسبیست که در توفیق یا شکست انجام همان فعل غامض جذب تعریف می‌شود و بلاشک حضرات قاتل سریالی نیز چنین توانایی‌ای را در خود دارند. البته راستش را بخواهید بین قاتلین و قاتلات هم آدم ناتو پیدا می‌شود. آن‌هایی که از سر جنون لحظه‌ای کسی را کشته‌اند و اسم و رسم مابقی این بندگان خدا را لکه‌دار کرده‌اند. ناباکوف خیلی هم بیراه نگفته بود، شما باید حتما هنرمند یا یک دیوانه باشید که بعد از دیدن یک عکس دست جمعی، نیمفت حاضر در عکس را شناسایی کنید.

بیشتر بخوانید