جهان امروز جهان آشوب‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی و البته زیست محیطیست. کسی چه می‌داند کدام یک از انقلاب‌های فعلی به بار خواهند نشست و کدام حمله‌ی نظامی نقشه‌های جغرافیا را عوض خواهد کرد؟
بسیاری نظریه پردازان سیاسی و اقتصادی در سه دهه‌ پیش از این معتقد بودند جهان به نهایت اعتدال خود رسیده است و دیگر نیازی نیست نگران تغییرات بزرگ باشیم. به نظر می‌رسید کار و بار طراحان نقشه و فروشندگان اطلس‌های جغرافی کساد شده باشد.
اما با ورود به قرن بعدی و آغاز مجدد تنش‌ها در سراسر جهان، با روی کار آمدن داعش، حمله‌ی روسیه به اوکراین، جدایی طلبی اسکاتلند و تبدیل شدن هند و برزیل به قدرت‌های عظیم اقتصادی، یک بار دیگر باید منتظر تغییر چهره‌ی جهان باشیم. به نظر شما در بیست سال آینده جهان چقدر تغییر می‌کند؟

بیشتر بخوانید