فردی که حس‌آمیزی دارد مثلا همزمان با دیدن رنگی خاص آن را احساس هم می‌کند. نه مثل تصور عادی ما که مثلاً قرمز موجب خشمش بشود و یا مثلاً سبز را به شکل آبی تصور کند. بلکه وقتی حس‌آمیزی داشته باشید ممکن است بتوانید رنگ‌ها را به غیر از این که ببینید، بچشید و بشنوید و بو بکشید. حتی ممکن است مثلاً حرف «ب» را همیشه قهوه‌ای ببینید و یا حرف «د» را همیشه بنفش. ممکن است «۸» برای شما نارنجی باشد و «۲» همیشه زرد باشد. وضعیتی ویژه که جهان را به صورتی یکسره متفاوت به مخاطبش تحمیل می‌کند. جهانی پر از واقعیت‌های افزوده و به هم آمیخته.

بیشتر بخوانید