در انگلستان معروف است که آمریکایی‌ها طعنه را نمی‌فهمند. این سخن البته درست نیست، ولی چیزی که می‌توان گفت درست است این است که آمریکایی‌ها همیشه از طعنه استفاده نمی‌کنند. ممکن است چنین نوعی از طنز در بعضی کمدی‌های هوشمندانه‌ترشان دیده شود، ولی مانند بریتانیایی‌ها در ساختار زندگی اجتماعیشان تنیده نشده است. ما از طعنه مثل یک سپر و یک سلاح استفاده می‌کنیم. ما از رک بودن و صمیمیت، تا جایی که واقعاً لازم و ضروری نباشد دوری می‌کنیم

بیشتر بخوانید