فرانک.آر.پل (FRANK R. PAUL) طراح مجلات عامه‌پسند بود که امروزه از او با عنوان «پدر تصویرسازی داستان‌های علمی-تخیلی» نام می‌برند. طراحی‌های او بود که به کالبد نشریات پیشتاز علمی‌‌تخیلی آن دوره روح می‌دمید، مجلاتی همچون: Fantastic Adventures ، Wonder Stories ، Science Fiction و Amazing Stories. آن هم در نه در دنیای امروز که در آمریکایی که هنوز تلفن پدیده‌ای شگرف می‌نمود و پل از روبات‌ها و سفینه‌ها و ایستگاه‌های فضایی و موجودات بیگانه طرح می‌زد. طرح‌هایی آن قدر خلاقانه که ری برد بری درباره‌شان گفته:
«طرح جلدهای شگفت‌انگیز پل بود که مسیر زندگی‌ام را بالکل عوض کرد.»

بیشتر بخوانید