اگر ماشین زمانی بسازیم و به پیش از جنگ داخلی آمریکا سفر کنیم احتمالاً شگفت‌زده خواهیم شد. در واقع اگر یک نفر بیاید و برای ما بگوید که از لینکولن به ترامپ رسیده‌ایم و از اندرو جکسون به باراک اوباما، یک لحظه ممکن است فکر کنیم طرفمان دو سر این قضیه را برعکس دارد به هم وصل می‌کند. ممکن نیست لینکولن که طرفدار آزادی برده‌ها بوده جمهوری‌خواه باشد! ما خودمان در فیلم‌های برت رینولدز دیده‌ایم که جمهوری‌خواه‌های جنوبی نژادپرست هستند. و این که چطور این اندرو جکسون قاطر سوار که طرفدار برتری سفیدها بود به عنوان رئیس جمهور دموکرات در تاریخ ثبت شده است؟ بعد از این که ظن‌مان از به شعبده و اشتباه تایپی برطرف شد می‌توانیم به تاریخ نظر کنیم تا شاهد یکی از بزرگترین جابه‌جایی‌های سیاسی از منظر دموگرافیک و باورهای پارتیزانی در دویست‌سال اخیر باشیم. جهان در حال تغییر است و آخرین انتخابات آمریکا این موضوع را در سطح یک کشور مدرن چند ملیتی به نمایش می‌گذراد. ولی برای رمزگشایی این جهان شگفت‌انگیز نو باید به گذشته برگردیم و مجدداً تاریخ را ارزیابی کنیم.

بیشتر بخوانید