یکی از سوالاتی که سالهاست در اینترنت به عنوان معما مطرح می شود مسئله ی جذاب و پرنکته ی « برج و تخم مرغ » است. تا آن حد که گاهی به عنوان تست استخدام گوگل و مایکروسافت از آن یاد می شود . در هر صورت مهم نیست این سوال کی مطرح شده و ریشه اش از کجاست. ما صرفا برای این که لذت ببریم می خواهیم کمی موشکافانه تر به این معمای زیبا نگاهی بیندازیم.

بیشتر بخوانید