آلبَن، پسربچه‌ای استثنایی با ذهن و روحیاتی خاص و متفاوت است. عضو ناهنجار و نامتعارف جامعه‌ی انسانی، که از سوی اطرافیانش انکار و طرد می‌شود.
تنها همدم تنهایی او ژه: روح زنی سرخ پوش با لبخندی جادویی و شفابخش است.

بیشتر بخوانید