عکاس‌های خیابانی معمولی بعد از گرفتن عکس‌‌شان غیب می‌شوند و هیچوقت نمی‌ایستند تا برای شناختن سوژه‌هایشان وقت بگذرانند. اما بوگی مستندنگاری بود که واقعا وارد زندگی سوژه‌هایش می‌شد و اعتمادشان را جلب می‌کرد و آن‌ها نیز به خانه‌هایشان راهش می‌دادند و می‌گذاشتند به مخفی‌گاه‌ها و پاتوق‌هایشان سرک بکشد.

بیشتر بخوانید