همانطور که می‌دانید تکامل به معنی تجمع تغییرات ژنتیکی در خزانه‌ی ژنی یک گونه است که به واسطه‌ی تغییرات محیطی(یا همان فشار تکاملی) در گونه‌ها نمود پیدا می‌کند و گاهی باعث تولید گونه‌های تازه می‌شود. این گونه‌های تازه نسبت به گونه‌ی مادر، جهش‌یافته‌های ژنتیکی محسوب می‌شوند. به طور مثال انسان‌ها نسبت به جد اولیه‌ی پروسیمین‌شان یک جور جهش‌یافته محسوب می‌شوند. در واقع پروسیمین‌های اولیه طی تغییرات بسیار دو جور جهش‌یافته‌ی اصلی تولید می‌کنند که یک سری به انسان‌ها و پسر‌عمو‌هایش(نئندرتال‌ها) تبدیل می‌شوند و سری دیگر به بوزینه‌ها که خود چندین شاخه می‌شوند. ولی نیازی نیست همیشه فشار تکاملی از سوی عوامل طبیعی مثل عصر یخبندان و برخورد شهاب‌سنگ باشد. بعضی‌وقت‌ها یک گونه‌ی باهوش‌تر می‌تواند سرنوشت بقیه‌ی گونه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. انسان چنین گونه‌ایست.

بیشتر بخوانید