دقیقا یاد دارم که روزی دستم را جلو بردم و یک دیسک جادویی را برداشتم. از آن زمان سال‌ها گذشته ولی هنوز هم گاهی به همان دیسک قدیمی رجوع می‌کنم و به قوتش به فرمانده‌ای افسانه‌ای تبدیل می‌شوم. آن دیسک اولین توتال‌واری بود که با آن مواجه شدم و از آن پس دیگر حسرتی در دلم باقی نماند که چرا در قرن کسالت‌بار بیستم زاده شده‌ام.

بیشتر بخوانید